Reference

"Jani, byla jsi to ty, kdo ve mně probudil sebelásku a koncentraci natolik, abych si udržel směr, který jsem si vytýčil. Koučink s tebou byla úžasná jízda za nejlépe investované peníze v mém životě. Děkuji."

Nikolas S.


"Jani, dovol mi Ti ze srdce moc poděkovat za to, že jsi mě vedla cestou k poznání sebe sama. Tvá každá hodina byla
pro mne přínosem, bylo to inspirující
a velmi obohacující. Pomohlo mi to, abych dokázala zkrotit své vlastní myšlenky, pochopit proč se to vše děje a uvědomit si, že já patřím na první místo. Poznala jsem svá tajemná zákoutí, která mi běhala v hlavě a neustále jsem bojovala se svými vnitřními hlasy. Teď díky tobě vím, že se těm hlasům musím postavit čelem
a "Karla" poslat někam hodně daleko.
Strach už není pro mě nepříjemnou chmurou, ale výzvou. Díky, že jsi mě provázela mou cestou. Jani, děkuji za to že jsi a za to, co děláš pro ostatní."

Michaela D.

"Absolvovala jsem sérii koučovacích setkání s Janou a byla jsem moc spokojená. Spolupráce s ní mi pomohla podívat se na věci svýma vlastníma očima, ale z úhlu, který by mě samotnou asi nenapadl. Její schopnost empaticky naslouchat, klást správné otázky
a vytvořit důvěrnou atmosféru mi umožnily otevřeně sdílet své cíle a obavy. Díky jejímu vedení jsem získala jistotu
a sebedůvěru dosáhnout konkrétních výsledků. Skvělá zkušenost, kterou bych každému doporučila. Určitě tato série setkání nebyla poslední. Koučování je pro mě skvělá příležitost, jak lépe poznat sebe sama a hlavně zlepšit své odborné kompetence i osobnostní nastavení."

Anežka Č.